top of page

ATT GÖRA

SKILLNAD

Nyfikenhet

Närvaro

Tillit och förtroende

Öppenhet

Ansvar och delaktighet

Livslångt lärande

Om oss

OM DIFFERO

Differos vision är att genom kontinuerlig egenutveckling och kreativitet erbjuda sin unika erfarenhet av förändringssituationer för att underlätta kundernas väg mot framgång, i en ständigt föränderlig värld.

 

Ökad förändringstakt och nya generationers krav gör att ledarrollen förändras.

Elisabeth Flodin

Redan när Elisabeth byggde upp företag på 90-talet började hon undersöka vad som gör relationer, samarbeten och organisationer framgångsrika. Sen 2001 har hon drivit utvecklingsarbete i organisationer och har praktisk erfarenhet från uppdrag där rädslor, försvar, låg tillit och öppenhet har varit de största hindren.

Elisabeth finner glädje i att skapa produktiva och socialt hållbara organisationer. Hon har en Executive Master i Neuroscience Leadership och är certifierad både inom Förtroendefullt Samarbete (där hon är en Master Trainer), The Human Element, Kundrelationer i THE, Implicit Career Search, LEAN,  Brain based coaching samt är certifierad ICF coach. 

Elisabeth arbetar i ett brett nätverk av konsulter där hon tillsammans med uppdragsgivaren bestämmer vilka som är bäst lämpade för att genomföra uppdraget.

Tjänster

våra tjänster

LEDAR-
UTVECKLING
ledar-
utveckling
Skräddarsydda
program
skräddarsydda
program
FÖRTROENDEFULLT
SAMARBETE
förtroendefullt
samarbete
Verksamhets-
utveckling
verksamhets-
utveckling
Executive
coaching
executive
coaching
ATT LEDA I UTVECKLING
ATT LEDA I UTVECKLING
Kontakt
bottom of page