top of page

att leda i utveckling 

Idag har vi ett samhälle i kontinuerlig utveckling. Vi behöver skapa en kreativ, nyfiken och framåtsträvande arbetsmiljö.  Många gånger kommer ledningsgruppen, en mindre projektgrupp eller inhyrda konsulter på en ide´ om hur de tycker organisationen ska arbeta, men organisationen arbetar inte enligt idén. Varför då?

Att arbeta i kontinuerlig utveckling är en utmaning då det kräver fokus, samarbete och utrymme för att skapa nya vanor (beteenden). Det gäller att träna vår hjärna i att skapa den inre trygghet och nyfikenhet som behövs. 

Vår hjärna vill ha förutsägbarhet, vi vill bli lyssnade på och uppleva att vi kan påverka vår situation. Om vi inte ser en riktning vart vi ska i och/eller ser en möjlig väg att ta sig dit, skapas för mycket osäkerhet vilket leder till emotionellt kaos. 

I upplevda stressfyllda situationer är det svårt för vår hjärna att problemlösa, komma på nya kreativa idéer, se orsak/ verkan samt lära in nytt. Vi kan inte skapa de nya kopplingarna i vår hjärna som behövs för att utveckla de nya beteenden och rutiner som behövs utan går på gamla vanemönster då det kräver mindre energi. Dessutom har vi svårt att känna den empati som behövs för att läsa av andra människor så att vi kan samarbeta med dem och leda utvecklingen framåt. 

Vi behöver träna oss själva i emotionell självreglering och träna oss i att möta andra i detta tillstånd. Då får vi ut både vår egen och den andres potential samt kan ställa om till det nya.

I ett utvecklingsarbete behöver vi minska upplevelsen av ovisshet, känslan av uppgivenhet och stärka känslan av trygghet, nyfikenhet och motivation (lust och vilja).  

Vi kan träna oss själva och organisationen i utveckling, genom att; 

  • Kommunicera en tydlig vision – vart och varför

  • Fokusera både här och nu och på det långsiktiga målet

  • Träna oss i närvaro, aktivt lyssnande och nyfikenhet

  • Möta utmaningar, våga ifrågasätta om vi ej förstår

  • Möta intressekonflikter (även om det känns obehagligt)

  • Ta ansvar för min del utan att skuldbelägga andra

  • Ge utrymme för utveckling och lärande 

  • Se nyttan av olika personligheter och att möta dem

  • Se och uttrycka uppskattning av andra 

  • Dela framgångar med andra 

 

bottom of page