top of page

Skräddarsydda program

Vår affärsidé är att synliggöra, tillvarata och bidra till att utveckla våra kunders förmåga att skapa framgångsrika företag och organisationer. Vår målsättning är därför att hitta den bästa lösningen utifrån vad våra kunder behöver för att uppnå det de vill.

Vår dialog med uppdragsgivaren brukar mynna ut i att vi ofta skräddarsyr ett program tillsammans. Programmet kan omfatta allt från ett antal arbetsmöten, som hjälper kunden att komma igång, till ett längre utvecklingsprogram.

I våra skräddarsydda program varvar vi ofta upplevelsebaserade övningar, dialog i grupp, individuella reflektioner samt värdeskapande insiktsfulla teoripass, för att skapa ett fördjupat lärande som håller. Utöver det så ingår ibland coaching av deltagare, att deltagare får uppgifter mellan tillfällena och att de får dela sina erfarenheter med de andra deltagarna innan vi möts igen. Detta förstärker individens utveckling och underlättar för organisationen att skapa ett lärande/utvecklande klimat.

bottom of page