top of page

förtroendefullt samarbete

Att kunna samarbeta är nyckeln till framgång.

Förtroendefullt samarbete är ett utvecklingsprogram som bygger på medvetenheten om hur jag via mitt beteende kan skapa bättre långsiktiga relationer och ett arbetsklimat som ger en säker hållbar kultur, med kreativt långsiktigt tänkande och tillvaratagande av potentialen i varje individ.

Programmet ger deltagarna flera verktyg och insikter om hur de kan samarbeta effektivare, förebygga att eventuella konflikter uppstår och lösa problem även i konfliktfyllda situationer både mellan individer, projektgrupper, avdelningar och organisationer.

​I programmet tränar vi på fem grundläggande färdigheter:

  1. Avsikt - vilja till att samarbeta

  2. Sanning - öppenhet

  3. Eget val - personligt ansvar

  4. Självkännedom och förståelse för andra

  5. Problemlösning och förhandling

​Vi på Differo har kombinerat detta bl.a. när organisationer ska starta en kulturell förändringsresa och med LEAN-införande då det behövs mycket samarbete i gränssnitten mellan avdelningar/processer. Vi visar även på hur den senaste hjärnforskning stödjer programmet. 

​Utvecklingsprogrammet vänder sig till:

  • dig som vill öka lönsamheten genom att skapa effektiva och långsiktiga samarbetsinriktade relationer

  • dig som vill ha konkreta verktyg för att förebygga eventuella konflikter samt hantera samarbetsproblem och konflikter när de uppstår

  • dig som vill lyckas vid förhandlingar och få långsiktiga gynnsamma resultat

Programmet omfattar tre dagar, men kan anpassas efter behov och kan med fördel genomföras internt i din organisation. Vi har även en uppföljningsdag för att fördjupa lärandet om så önskas.

 

Differo har arbetat med utvecklingsprogrammet i 11 år.

bottom of page