top of page

Executive coaching

Executive Coaching syftar till att skapa insikt om vad jag vill, synliggöra mina vanemönster, mina beteenden och medvetet agera så att jag åstadkommer det jag vill, både i yrkes- och privatrelaterade situationer.

 

Differo tillhandahåller individuell-, grupp-, samt livs- och karriärcoaching.

Som stöd har vi den senaste hjärnforskningen som bl.a. visar på hur vi lättast bygger om vanor och skapar nya insikter.

Under samtal får du reflektera över frågor som:

1.       Vad vill jag uppnå och varför?

2.       Var befinner jag mig just nu?

3.       Hur tar jag mig till målet?

4.       Vilka aktiviteter vill jag göra?

5.       Vad vill jag börja med?

bottom of page