top of page

ledarutveckling

Ett effektivt ledarskap börjar alltid med självkännedom och att kunna leda sig själv. Självledarskap handlar om att vara nyfiken på och vilja utveckla medvetenheten om våra egna beteenden, tankar, känslor och drivkrafter, samt hur vi påverkar och påverkas av andra. När vi är trygga i våra personliga värderingar och ser på livet som ett ständigt utvecklingsområde där vi inte dömer oss själva eller andra, skapas en känsla av meningsfullhet och nyfikenhet.

Detta tillstånd är en viktig motor då vi möter en omvärld som är komplex och i ständig förändring. Då optimeras vår förmåga när det gäller: att fatta beslut, att problemlösa, att utöva kreativt tänkande och samverka i förändring.

Den viktigaste egenskapen som ledare är, när det gäller att leda andra, att kunna skapa en inkluderande miljö där allas potentialer tas tillvara. De senaste rönen inom hjärnforskningen visar att tillitsfulla relationer är en förutsättning för att bygga arbetsklimat där människor kan känna sig trygga med att utvecklas, samt välkomna mångfald.

Differo tar fram flexibla program för ledare och ledningsgrupper.  

bottom of page