HK Scan 

I januari 2007 köptes Scan AB av finska HK Roukatalo och ingår nu i en internationell koncern, HK Scan Abp.

 

Denis Mattsson tillträdde som vd för Scan Sverige 2009. Han såg behovet av en större kulturell förändring inom företaget för att kunna möta de krav som ställdes på bättre uppföljning och högre avkastning. Dessutom skulle mottagningsplikten (kravet på att Scan skulle ta emot alla djur som bönderna ville slakta) upphöra 2011.  Under våren 2009 gjordes också en medarbetarundersökning som visade att det fanns ett stort revirtänkande mellan verksamhetsområden och orter samt inom avdelningar. Läs mer om deras resa i bifogad fil

 

SRV Återvinning AB

Bakgrund

"När jag tillträdde min tjänst som VD på SRV Återvinning, i april 2003, såg jag ett utmanande förändringsarbete framför mig. Jag visste att insatserna skulle ta tid och energi från mig och mina medarbetare, men jag tvekade inte en sekund. Jag ville effektivisera vår verksamhet och fokusera på affärsutveckling för att göra oss mer marknadsorienterade och kundnära."

Uppdragen

"Med tanke på det kommande förändringsarbetet och de kontakter som jag haft med Differo så kom vi överens om att tillsammans göra företagets första strategiska affärsplan under första halvåret 2004.

När den var klar och godkänd började vi processkartlägga företaget under andra delen av 2004. Mitt mål var en ISO-certifiering under 2008.

Förutom det jag nämnt ovan så har Differo bl.a. varit med och coachat ledningsgruppen, utbildat processägare och processledare, varit delaktiga i organisationsförändringar, genomfört individuella coachingsamtal samt arbetat med verksamhets- och affärsutveckling."

Genomförandet

"Differo har genomfört uppdragen med hjälp av ett strukturerat metodstöd tillsammans med medarbetarna på SRV. På så sätt har alla känt sig delaktiga i det pågående förändringsarbetet, vilket har betytt mycket för dem och själva genomförandet.

Vi har haft stor nytta av den djupa kunskap som Differo har inom förändringsledning, det metodstöd de valt i de olika uppdragen samt deras förmåga att engagera medarbetare i förändringsarbetet."

Stefan Hollmark, VD SRV Återvinning AB

 

Processkartläggning för effektivitet och kvalitet

Bakgrund

Den administrativa enheten på grossistföretaget fungerade inte tillräckligt bra. Volymerna på lagret ökade och kostnaderna för lagerhållning blev för höga. Fel artiklar lagerhölls vilket innebar att servicegraden blev för låg.

Uppdrag

Uppdraget var att göra en processkartläggning av respektive funktion - inköp, ekonomi, vaktmästeri, växel och kundsupport för att effektivisera verksamheten, men också för att medarbetarna skulle få mer arbetsro med sina ordinarie arbetsuppgifter.

Genomförande

Differo intervjuade medarbetarna för att kunna göra en nulägesanalys.

Medarbetarna fick sedan göra en tidrapportering, under en vald vecka, för att synliggöra vilka olika arbetsmoment som de utförde samt hur lång tid dessa tog.

Sedan gjordes en processkartläggning för varje funktion då medarbetarna fick beskriva hur de arbetar för närvarande, samt var i processen de eventuellt upplevde att de hade problem. De fick därefter ge förslag på förbättringar. Tillsammans med medarbetarna utvecklade vi den administrativa enhetens framtida arbetssätt. Som avslutning på projektet genomfördes det förändrade arbetssättet.

Effekt

Resultatet från tidrapporteringen visade på att exempelvis inköp arbetade 71 % av ordinarie arbetstid med andra arbetsuppgifter än inköpsplanering, leveransplanering, inköp, leverantörskontakter samt utvärdering av leverantörer och lageroptimering. Efter det att de förändrade arbetssättet var genomfört så upplevde medarbetarna att de fick betydligt lugnare och effektivare arbetsmiljö. För företaget innebar förändringarna lägre räntekostnader, mindre lagerhyra och nöjdare kunder.

 

Uppdragsgivare

Agria,  Attendo Care, Bergman & Beving, Boxer TV Access, Einar Mattsson, Ericsson Radio System, First Hotels, Försäkringskasseförbundet, Green Cargo, Haldex, HL Display, Luna, Länsförsäkringar, NCC Construction, NCC Telecom, Nordea, Norrtälje Energi, NYBO, Ovako Steel, SAS International, Segerström & Svensson, Shell, Skandia, SRV Återvinning,  Svenska Pressbyrån, Synnovate, SVT, Swedish Meats IT, Telge Nät, Volvo Lastvagnar, Volvo Penta, Volvo Personvagnar och Wareco International 

 

 

 

Contact

Elisabeth Flodin

+46-(0) 733706356
E-mail: surname.lastname@differo.se

 

Lars-Erik Jonsson

+46-(0) 705757052

E-mail: surname.lastname@differo.se

Bankgiro: 5434-6176
Orgnr/VAT: SE969710-6301

Innehar: F-skattebevis
 

  • Black LinkedIn Icon

© 2017 created by Weblify - Visit us at www.weblify.se